Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Przedszkolaki Pamiętają !!!

    W tym szczególnym czasie, kiedy wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności, przyłączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta". Celem niniejszej inicjatywy jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, zwłaszcza tych, którzy zasłużyli się dla danego regionu oraz uczyć szacunku do miejsc pamięci narodowej oraz rozwijać lokalny patriotyzm. Toteż, udaliśmy się z całą społecznością przedszkolną do miejsca pamięci znajdującego się w naszej miejscowości - Pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim 1918 - 2018. Przy pomniku zapaliliśmy znicze na znak pamięci.


Królik Pampiś

Akcje i projekty, w których bierzemy udział:

2.jpg3.jpg1.jpg5.jpg4.jpg