Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Komunikat w sprawie funkcjonowania przedszkola

05.05.2020r.

Szanowni Rodzice,
Premier Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. II etapu odmrażania gospodarki
dopuścił możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu placówek oświatowych zostawił jednak w gestii samorządów, czyli organów prowadzących,
czyniąc je jednocześnie w pełni odpowiedzialnymi za zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

 W związku z powyższym, po przeanalizowaniu z Dyrektorami Przedszkoli deklaracji rodziców, w znaczniej mierze o nie posyłaniu dzieci do przedszkoli informuję, że Przedszkola na terenie Gminy Czarnków nie zostaną uruchomione od dnia 6 maja 2020 r.

Decyzja ta podyktowana jest również koniecznością przystosowania przedszkoli i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, bowiem  przedszkole przed jego otwarciem musi spełnić szereg wymogów sanitarnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla dzieci oraz pracowników przedszkola.

Dyrektor przedszkola musi przygotować wspólnie z organem prowadzącym odpowiednią  procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki. Ma również obowiązek zapewnić środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice, fartuchy z długimi rękawami). Oprócz tego należy wprowadzić w życie procedury dezynfekcji, szybkiej komunikacji, zasad raportowania oraz opracować odpowiednie instrukcje postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem. Należy również ograniczyć przestrzeń placówek (wyodrębnić pomieszczenia  izolacyjne), ograniczyć liczbę dzieci.

Jednocześnie informuję, że trwają prace związane z przygotowaniem przedszkoli do ich bezpiecznego otwarcia. O sytuacji i przewidywanym terminie wznowienia działalności przedszkoli będziemy informować na bieżąco.

Wójt Gminy Czarnków
            Bolesław Chwarścianek

Królik Pampiś

Akcje i projekty, w których bierzemy udział:

4.jpg3.jpg2.jpg1.jpg5.jpg