Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Komunikat

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Czarnków, 18.12.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, iż Państwa dziecko miało w przedszkolu kontakt z osobą zakażoną  SARS-CoV-2.  Obowiązkową  kwarantannę domową nałożono w zależności od ostatniego dnia kontaktu dziecka z osobą dodatnią:

  • ostatni dzień narażenia 14.12.2020 r. - obowiązkowa kwarantanna domowa od 17 - 24.12.2020 r.
  • ostatni dzień narażenia 15.12.2020 r. - obowiązkowa kwarantanna domowa od 17 - 25.12.2020 r.

Dane osoby objętej kwarantanną zostaną umieszczone w  systemie  teleinformatycznym, który dostępny jest również dla ZUS.

Podstawa wypłaty  zasiłku opiekuńczego jest  zawarta w §7 ust.6 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 1 grudnia  2020  r. w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

"Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 i 2112), jest złożone przez ubezpieczonego   oświadczenie   o  konieczności   opieki  nad  dzieckiem   lub  członkiem  rodziny, o których   mowa   w   tych   przepisach,   poddanych   obowiązkowej   kwarantannie   lub   izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o  których  mowa  w  ust.  4  pkt  1 i  2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo  podmiot obowiązany, o którym mowa w ust.  3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji  Sanitarnej o potwierdzenie  informacji zawartych w oświadczeniu."

Królik Pampiś

Akcje i projekty, w których bierzemy udział:

4.jpg2.jpg5.jpg3.jpg1.jpg