Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UWAGA!

Szanowni Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków naszego Przedszkola!

 informuję o nowych procedurach obowiązujących od 16.11.2020 r i przypominam o obowiązujących !

 Wprowadzamy  zmiany w procedurze przyprowadzania i odprowadzania dziecka  ze względu na duży wzrost ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

OBOWIĄZUJĄ OD 16.11.2020 ROKU DO ODWOŁANI.

  1. Rodzic, upoważniona do obioru dziecka osoba   przyprowadzając  i odprowadzając  dziecko  : dzwoni dzwonkiem przed wejściem do przedszkola i czeka na podejście pracownika przedszkola .
  2. Dziecko odbiera od rodzica, opiekuna  pracownik przedszkola , rozbiera je w szatni. Dziecko w asyście pracownika przedszkola myje ręce . Pracownik zaprowadza  dziecko do  sali do grupy pod opiekę nauczyciela.
  3. Pracownik przedszkola pomaga dziecku ubrać się kiedy dziecko jest odbierane przez rodzica, upoważnionego  opiekuna   i przekazuje dziecko rodzicowi, opiekunowi .
  4. Do przedszkola Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek symptomów przeziębienia.
  5. Jeżeli ktoś z domowników przebywa w kwarantannie, lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do  przedszkola!
  6. Rodzic dla dziecka kończącego 5 lat  zapewnia maseczkę na czas drogi do przedszkola i czas spaceru.
  7. Rodzice i prawni opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielami przedszkola z zachowaniem obowiązujących dotychczas zasad bezpieczeństwa .

Święto Niepodległości w Grupie Wiewiórki

Komunikat

DRODZY RODZICE !

             OD CZWARTKU 12 LISTOPADA PO UZGODNIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM I  PO ZAKOŃCZONEJ KWARANTANNIE WRACAMY DO PRACY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLA W ROMANOWIE DOLNYM I GÓRNYM .
WYCHOWAWCY GRUP I NAUCZYCIELE  BĘDĄ Z PAŃSTWEM W KONTAKCIE TELEFONICZNYM I E-MAILOWYM !
                                                            DO ZOBACZENIA !                                           

                                                           dyr. przedszkola mgr Marlena Mądrzak

Komunikat

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !

KORONAWIRUS !

    W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  po powiadomieniu PSSE i organu prowadzącego informuję, że od dnia 5 listopada do odwołania oddziały przedszkola w Romanowie Dolnym i Romanowie Górnym nie będą czynne z powodu kwarantanny nauczycieli, pracowników przedszkola i dzieci , które uczęszczają do tych oddziałów. Pozostałe oddziały w Śmieszkowie i Walkowicach będą pracować bez zmian . 

                                                          Dyrektor przedszkola mgr Marlena Mądrzak

Królik Pampiś

Akcje i projekty, w których bierzemy udział:

3.jpg1.jpg2.jpg5.jpg4.jpg