Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Ewaluacja

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA
PRZEPROWADZONA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie

4 grudnia 2014 r. - 18 grudnia 2014 r.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, zakończona  jest raportem sporządzonym przez wizytatorów.


WYMAGANIE:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Przedszkole może spełnić wymagania na pięciu poziomach. Nasze przedszkole uzyskało  poziom  A.
Poziom A oznacza bardzo wysoki poziom spełnienia badanych wymagań.

Wnioski z zewnętrznej ewaluacji problemowej

1. Organizacja zajęć i przestrzeni w przedszkolu podporządkowana jest indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

2. W przedszkolu prowadzi się, w oparciu o autorskie narzędzie, szczegółowy monitoring osiągnięć dziecka w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. Wnioski z monitorowania procesów przyczyniają się do podejmowania działań, które mają pozytywny wpływ na rozwój przedszkolaków.

3. Powszechnie stosowane są metody aktywizujące, wymagające od dzieci różnych form aktywności.

4. Przedszkole posiada własny system motywacyjny („Koło dobrych i złych zachowań”) i prowadzi działania o charakterze innowacyjnym i nowatorskim.