Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Odwiedziny na stronie

Dzisiaj154
Wczoraj289
Razem210515

5
Online

J. angielski

            Nauka języka obcego od najmłodszych lat wnosi do życia liczne korzyści dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie. Nauka drugiego języka przygotowuje dzieci do spotkania z inną kulturą i językiem oraz rozwija postawę badawczą, a także rozbudza ciekawośćświata. Co więcej, podjęcie działań w zakresie nauczania języków obcych wynika z potrzeby czasów w jakich żyjemy a nie tylko z chęci poszerzenia oferty edukacyjnej przez placówki oświatowe. Znajomość języka obcego nie jest już przywilejem, ale także koniecznością.
         Od 1 wrze
śnia 2015 r. w naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia j. angielskiego przeprowadzane przez panią Agnieszkę Buchholz- nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego.
      
Lekcje języka obcego odbywają się w godzinach nie kolidujących z zajęciami obowiązkowymi w czasie podanym przez Dyrektora placówki. Długość trwania lekcji jest uzależniona od wieku przedszkolaków, ich możliwości, zainteresowań i zaangażowania.
      
JĘZYK ANGIELSKI w naszym przedszkolu odbywa się w następujących dniach:

Oddział przedszkolny

Dzień Godzina

Śmieszkowo

6-latki Środa i piątek 845-915
2, 3,4-latki 830-845
5-latki 800-830

Romanowo Dolne

6, 5-latki Środa i piątek 1045-1115
3,4-latki 1115-1130

Romanowo Górne

2,3,4,5,6-latki Środa i piątek 1145-1215

Walkowice

3,4,5,6-latki Środa i piątek 1300-1330