Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Przedszkole  „Leśna Kraina” jest to zespół przedszkoli w następujących  miejscowościach- w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Walkowicach oraz w Śmieszkowie, gdzie znajduje się placówka macierzysta. Dyrektorem wszystkich powyższych oddziałów jest mgr Marlena Mądrzak. Przedszkola w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym oraz Walkowicach położone są w bliskim sąsiedztwie rzeki Noteć oraz lasów.  Przedszkole w Śmieszkowie  jest nieco oddalone od pozostałych placówek, jednak także położone jest w ciekawej okolicy. Bliskie sąsiedztwo pięknych okolic sprzyja częstym spacerom naszych podopiecznych. Wszystkie przedszkola od niedawna wyposażone są w atrakcyjne place zabaw, które powstały dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie naszych miejscowości. Wszystkie przedszkola w ostatnich latach zostały wyremontowane oraz wyposażone w nowe meble-  w salach,  w szatni dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Rady Rodziców oraz indywidualnym darczyńcom.

Kadra pedagogiczna placówki, to zespół nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiających swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

            Grono pedagogiczne preferuje model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe.

Naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Staramy się, aby opuszczając mury przedszkola byli otwarci na kontakty z innymi ludźmi, żeby cechowała ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata

            Dla dzieci nowoprzyjętych  przygotowujemy  dni otwarte w celu zapoznania z placówką oraz personelem.