Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole w Śmieszkowie

ODDZIAŁ 9 GODZINNY 2,5, 3, 4 i łączony od 6,30-7,30

630 – 800

7,30

Schodzenie się dzieci do oddziału łączonego . Zabawy dowolne, gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne, układanki, kolorowanki.

7,30 przejście dzieci do swoich   oddziałów

800 – 845 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; praca indywidualna i w małych zespołach; rozmowy o charakterze wywiadu z dzieckiem, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci; zabawy muzyczne, ruchowe i rytmiczne, pomoc w przygotowaniu do zajęć, prace porządkowe, ćwiczenia poranne
845 – 900 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie śniadania
900 – 920 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania śniadania
920 – 935 Zabiegi higieniczne i samoobsługowe
935 – 950 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
950 – 1040 Zabawy ruchowe, zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci
1040- 1055 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
1055 – 1200 Zabawy ruchowe, gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę ciała, zabawy zorganizowane i swobodne na placu zabaw i w sali, spacery, wycieczki
1200 - 1215 Zabiegi higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
1215 – 1235 Obiad, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
1235 – 1250 Czynności higieniczne i samoobsługowe
1250 – 1400 Odpoczynek, relaksacja, słuchanie tekstów literackich, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna i w zespołach; gry i zabawy stolikowe; zabawy relaksacyjne i wyciszające, zabawy integracyjne, zabawy w kole (grupa łączona 3, 4 – latki od godz. 1300)
1400 - 1410 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
1410 – 1420 Podwieczorek, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
1420 - 1430 Czynności higieniczne i samoobsługowe
1430 – 1530 Zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe