Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

Odwiedziny na stronie

Dzisiaj97
Wczoraj401
Razem613268

5
Online

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 ODDZIAŁ 6 GODZINNY -6 latki

730-900 Zabawy w kącikach tematycznych, praca zespołowa dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, zabawy integrujące grupę , rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem   dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, pomoc w przygotowaniu do zajęć, prace porządkowe, ćwiczenia poranne
900- 915 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
915-935 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
935-950 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe
950-1020 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
1020-1045 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
1045-1115 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
1115-1150 Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy ruchowe w sali, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki
1150-1200 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe .
1200-1220 Obiad - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku .
1220-1230 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe .
1230-1300 Odpoczynek, relaksacja, słuchanie utworów literackich . Zabawy wyciszające i integracyjne .
1300-1330 Praca indywidualna. Obserwacje dzieci pod katem diagnozy dziecka . Praca zespołowa .Gry i zabawy stolikowe . Zabawy utrwalające wiadomości i doskonalące umiejętności.
1330 Rozchodzenie się dzieci do domów. Przejście dzieci , które zostają po południu do grupy łączonej – oddziału 5 latków .