Przedszkole Śmieszkowo

Zespół Przedszkoli Leśna Kraina

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole w Śmieszkowie

ODDZIAŁ 8 GODZINNY 5-latki - 7.30-15.30

730 – 830 Zabawy dowolne wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; praca indywidualna i w małych zespołach; rozmowy o charakterze wywiadu z dzieckiem, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci; zabawy muzyczne, ruchowe, pomoc w przygotowaniu do zajęć, prace porządkowe, ćwiczenia poranne
830 – 845 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie śniadania
845 – 905 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania śniadania
905 – 925 Zabiegi higieniczne i samoobsługowe
925 – 955 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
955 – 1015 Zabawy ruchowe, zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci
1015- 1045 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
1045 – 1145 Zabawy ruchowe, gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę ciała, zabawy zorganizowane i swobodne na placu zabaw i w sali, spacery, wycieczki
1145 - 1200 Zabiegi higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
1200 – 1220 Obiad, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku
1220 – 1230 Czynności higieniczne i samoobsługowe
1230 – 1300 Odpoczynek, relaksacja, słuchanie tekstów literackich, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna i w zespołach
1300 – 1350 Zabawy relaksacyjne i wyciszające, zabawy integracyjne, zabawy w kole
1350 - 1400 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
1400 – 1420 Podwieczorek, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
1420 - 1430 Czynności higieniczne i samoobsługowe
1430 – 1530 Zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe